Skip to content Skip to footer

NAVIGONI TË SIGURT

Trajnimet Tona

TRAJNIME STCW

Trajnimi STCW (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) është një sistem ndërkombëtar i standardeve për trajnimin dhe certifikimin për anijet tregtare.

TRAJNIME SKIPPER

Trajnimin Skipper për mjetet e vogla lundruese është një program i specializuar i përgatitur për ata që dëshirojnë të jenë skiper të kualifikuar dhe të aftë për të menaxhuar mjetet e vogla lundruese për qëllime rekreative dhe ekonomike.

NJIHUNI ME ALBMAR

Përsosmëria e Trajnimit, Lundrimit dhe Sigurisë Detare.

TRAJNIME
0 +
VITE
0 +
SHERBIME
0 +

STAF I KUALIFIKUAR

TRAJNIME

SHERBIME

PROFESIONALIZËM DHE KORREKTËSI

Shërbimet tona

Konsulence në industrinë e transportit detar
Kompani e menaxhimit të sigurtë (Safety & Security) për anijet dhe kompanitë e transportit detar
Agjensi e rekrutimit të detarëve
Sherbime dokumentacioni per mjetet e vogla lundruese
Siguracion per mjetet e vogla lundruese
Inspektime mbi gjendjen teknike te anijeve​
Inspektime mbi gjendjen fizike te ngarkeses

Për tu informuar më tepër rreth këtyre shërbimeve,
klikoni butonin për të kontaktuar me ne.